Heeft u een brief ontvangen van de belasting dienst over de aangifte?

De Belastingdienst heeft waarschuwingsbrieven verstuurd over het belastingjaar 2018. Moet u van zo’n waarschuwing schrikken of is het bangmakerij?

Omzet minder dan € 5.000. Heeft u zowel in 2017 als in 2018 een omzet behaald van minder dan € 5.000 en heeft u in 2017 de zelfstandigenaftrek toegepast? In dat geval kunt u dus een attentiebrief verwachten van de Belastingdienst. In deze brief waarschuwt de Belastingdienst voor het onterecht toepassen van de zelfstandigenaftrek.

Omzet 2018. Via de btw-aangiften 2018 die u ingediend heeft, weet de Belastingdienst wat uw omzet van 2018 was.

Wat zijn de gevolgen? Een omzet van minder dan € 5.000 kan erop duiden dat u niet meer voldoet aan de voorwaarden voor de zelfstandigenaftrek. Heeft u onterecht de zelfstandigenaftrek geclaimd, dan loopt u de kans dat u die later terug moet betalen.

Let op. Het claimen van de zelfstandigenaftrek bij een lage omzet kan ook aanleiding zijn tot een belastingcontrole. Hierbij zal streng gekeken worden naar het feit of u nog wel aangemerkt kunt worden als ondernemer voor de inkomstenbelasting. Daarnaast zult u aannemelijk moeten maken dat u:

  • in het desbetreffende kalenderjaar minimaal 1.225 uur aan uw onderneming heeft besteed;
  • in het geval dat u geen starter meer bent, in het desbetreffende kalenderjaar meer tijd heeft besteed aan uw onderneming dan aan werk wat u eventueel in loondienst verricht. Check dit alles!