Aandachtspunten belastingaangifte 2018

Aangifteseizoen. Binnenkort begint het ‘aangifteseizoen’ weer. In principe moet uw aangifte inkomstenbelasting 2018 voor 1 mei 2019 bij de Belastingdienst zijn ingediend. Deze termijn kan door het aanvragen van uitstel worden verlengd. Om u alvast in de juiste ‘stemming’ te brengen heeft de Belastingdienst in twee handreikingen de tien belangrijkste aandachtspunten voor dit aangiftejaar bekendgemaakt.

Om welke onderwerpen gaat het? Het gaat om:

  1. restant persoonsgebonden aftrek;
  2. eigen woning en echtscheiding;
  3. hypotheekverhoging voor de eigen woning;
  4. starters op de woningmarkt;
  5. studiekosten;
  6. resultaat overige werkzaamheden;
  7. afkoop lijfrente;
  8. onjuiste verdeling tussen fiscaal partners;
  9. ervenrekening (bankrekening erflater);
  10. cryptovaluta.