Ondernemersaftrek, welke uren tellen er mee?

Zoals bekend, is de ondernemersaftrek een flinke aftrekpost. De Belastingdienst reserveert deze dan ook alleen voor ‘echte’ ondernemers die ten minste 1.225 uur aan hun onderneming besteden. Wat moet u weten over dit urencriterium?

Ondernemersaftrek. Als u door de Belastingdienst als ondernemer wordt aangemerkt, heeft u in principe recht op de ondernemersaftrek. Deze bestaat uit:

  • zelfstandigenaftrek;
  • startersaftrek;
  • startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid;
  • aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk;
  • meewerkaftrek;
  • stakingsaftrek.

Urencriterium

Om voor de ondernemersaftrek in aanmerking te komen, moet u ook voldoen aan het urencriterium. U voldoet aan het urencriterium als u:

  • in het kalenderjaar minimaal 1.225 uren aan uw onderneming(en) besteedt;
  • meer tijd besteedt aan uw onderneming dan aan andere werkzaamheden, bijvoorbeeld in loondienst. Tip. Deze voorwaarde geldt niet als u in één van vijf voorgaande jaren geen ondernemer was.

Tip. Voor twee andere belangrijke aftrekposten, de MKB-winstvrijstelling en de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, hoeft u niet te voldoen aan het urencriterium. Let op. De aan de onderneming bestede uren (omvang van de activiteiten) kunnen wel een rol spelen bij de vraag of er wel sprake is van een onderneming.

Uren bijhouden. De Belastingdienst is kritisch op het aantal uren dat aan de onderneming wordt besteed. Zeker bij (startende) ondernemers die van huis uit werken, is er vaak discussie over de bestede uren. Voorkom dit gedoe door consequent vast te leggen hoeveel tijd u aan uw bedrijf besteedt en aan welke werkzaamheden. Let op. De Belastingdienst hecht meestal weinig waarde aan een achteraf opgestelde urenspecificatie. Tip. Ook de indirecte uren tellen mee. Denk aan het maken van offertes, reistijd, de wachttijd tussen twee afspraken, boodschappen voor de zaak, het doen van de administratie. Er moet wel een redelijke verhouding zijn tussen directe en indirecte uren.

De boel een beetje opleuken

Als u (net) niet aan de uren komt, is de verleiding om de boel een beetje op te leuken natuurlijk erg groot, maar de Belastingdienst is niet van gisteren. Een uitspraak ter illustratie.

Gastouder en verkoop speelgoed. Ank werkt in haar onderneming twee dagen per week als gastouder. Dit is te weinig om te voldoen aan het urencriterium. Ank verkoopt ook zelfgemaakt speelgoed. Volgens haar is dit één onderneming.

Speelgoeduren tellen niet mee. Hof Den Haag (ECLI:NL:GHDHA:2019:47) ziet dit toch anders. Hoewel de klantenkring van de kinderopvang en de klantenkring van de speelgoedverkoop gedeeltelijk hetzelfde zijn, is er geen sprake van één onderneming. De rechter oordeelt vervolgens dat de speelgoedverkoop een te lage omzet en resultaat laat zien om een bron van inkomen te zijn. Het maken en verkopen van speelgoed zijn dus geen ondernemingsactiviteiten. De daaraan bestede uren tellen dus niet mee voor het urencriterium.

Gerelateerde documenten