Ondernemersaftrek, welke uren tellen er mee?

Zoals bekend, is de ondernemersaftrek een flinke aftrekpost. De Belastingdienst reserveert deze dan ook alleen voor ‘echte’ ondernemers die ten minste 1.225 uur aan hun onderneming besteden. Wat moet u weten over dit urencriterium?

Ondernemersaftrek. Als u door de Belastingdienst als ondernemer wordt aangemerkt, heeft u in principe recht op de ondernemersaftrek. Deze bestaat uit:

zelfstandigenaftrek;
startersaftrek;
startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid;
aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk;
meewerkaftrek;
stakingsaftrek.

Urencriterium

Om voor de ondernemersaftrek in aanmerking te komen, moet u ook voldoen aan het urencriterium. U voldoet aan het urencriterium als u:

in het kalenderjaar minimaal 1.225 uren aan uw onderneming(en) besteedt;
meer tijd besteedt aan uw onderneming