Bijzonder uitstel 2015 aanvragen voor 1 maart 2017

Kunt u door overmacht de aangiften 2015 niet voor de vastgestelde datum doen? Dan kunt u met een gemotiveerd verzoek bijzonder uitstel krijgen. U kunt dit uitstel aanvragen tot 1 maart 2017. Voor aanwijsposten wordt geen bijzonder uitstel verleend.

Bent u afhankelijk van informatie uit het buitenland en hebt u deze informatie niet ontvangen? Kunt u hierdoor niet op tijd aangifte doen en is er sprake van overmacht? Dan kan de CVU (team Centrale verwerking uitstelregeling) u bijzonder uitstel verlenen. Het moet dan wel gaan om een van de volgende situaties:

  • Uw klant is een expat.
  • Uw klant is een dochtermaatschappij van een buitenlandse moedermaatschappij.
  • Uw klant is gevestigd in Nederland en heeft een buitenlandse dochtermaatschappij.

Bijzonder uitstel kunt u krijgen voor maximaal 10% van het aantal burgerservicenummers (BSN's) en RSIN/fiscale nummers waarvoor de CVU u voor het belastingjaar 2015 onder de uitstelregeling uitstel heeft verleend. Voor aangiften over 2015 verleent de CVU bijzonder uitstel tot uiterlijk 2 maanden na afloop van het eerder verleende uitstel.

Gebroken of kort boekjaar

Voor een normaal boekjaar vraagt u bijzonder uitstel aan vóór 1 maart. Voor een gebroken of kort boekjaar (niet eindigend op 31 december) kan dit tot uiterlijk 2 maanden voor afloop van dat boekjaar. Te late verzoeken worden geweigerd.

Hoe bijzonder uitstel aanvragen?

Aanvragen van bijzonder uitstel kunt u alleen doen met het formulier ‘Aanvraag Bijzonder of incidenteel uitstel aangiften belastingconsulenten’.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de brochure ‘Uitstelregeling voor belastingconsulenten’.

Bron: belastingdienst.nl