Bijzonder uitstel 2015 aanvragen voor 1 maart 2017

Kunt u door overmacht de aangiften 2015 niet voor de vastgestelde datum doen? Dan kunt u met een gemotiveerd verzoek bijzonder uitstel krijgen. U kunt dit uitstel aanvragen tot 1 maart 2017. Voor aanwijsposten wordt geen bijzonder uitstel verleend.

Bent u afhankelijk van informatie uit het buitenland en hebt u deze informatie niet ontvangen? Kunt u hierdoor niet op tijd aangifte doen en is er sprake van overmacht? Dan kan de CVU (team Centrale verwerking uitstelregeling) u bijzonder uitstel verlenen. Het moet dan wel gaan om een van de volgende situaties:

Uw