Ontwikkelingen digitale post en ondersteuning burgers

Staatssecretaris Wiebes heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat de uitnodiging tot het doen van aangifte volgend jaar digitaal en ook nog op papier wordt verstuurd.

De Belastingdienst heeft de afgelopen periode verkend of de uitnodiging om aangifte te doen alleen digitaal verstuurd kan worden naar de Berichtenbox van MijnOverheid. De conclusie is dat de tijd nog niet rijp is om deze aangiftebrief inkomstenbelasting enkel digitaal te versturen.

Sommige voorzieningen die het raadplegen van de aangiftebrief in de Berichtenbox voor burgers en hun helpers gemakkelijk maken, zoals een Berichtenbox-app of een machtigingsmogelijkheid voor organisaties, zijn nog niet zo ver ontwikkeld als eerder werd verwacht.

Stap voor stap

De Belastingdienst maakt de overgang van papier naar digitaal stap voor stap. Dit duurt zeker 5 tot 7 jaar. Post die de Belastingdienst naar de Berichtenbox verstuurt, ontvangt men de eerste 2 jaar ook nog op papier. Met ingang van dit najaar verzendt de Belastingdienst een aantal nieuwe berichten op papier én digitaal naar de Berichtenbox van MijnOverheid.

Het gaat om de volgende berichten van de inkomstenbelasting:
- ambtshalve aanslagen
- navorderingsaanslagen
- ambtshalve verminderingen
- beslissingen op bezwaar
- carry back
- reactie op verzoeken voor een voorlopige aanslag
- teruggaven bij middeling.

Ondersteuning burgers

Samen met veel helpende partijen ondersteunt de Belastingdienst burgers zo goed mogelijk, ook bij de omschakeling naar digitaal berichtenverkeer.