Huurrecht kan ondernemingsvermogen vormen (proefprocedure)

15 augustus 2016 – In deze proefprocedure oordeelt de Hoge Raad dat een huurrecht ondernemingsvermogen kan vormen. De huur is aftrekbaar van de winst. Voor het privégebruik van de woning vindt een bijtelling plaats.

B is ondernemer en woont met zijn gezin in een huurwoning. In deze woning gebruikt hij een werkkamer voor werkzaamheden als acquisitie, planningen en administratie. De werkkamer vormt geen zelfstandig gedeelte van de woning in de zin van art. 3.16 lid 1 Wet IB. De kamer beslaat iets meer dan 11% van het totaal van de woning. De